Om mig

Psykoterapeut

Bo Erlandsson

Prinsgatan 12 i Göteborg

 

Om mig

Jag är leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, utbildad vid Ersta Sköndal högskola/St Lukas utbildningsinstitut, beteendevetare (fil kand i psykologi) och organisationskonsult. Jag har mångårig erfarenhet av samtal i allt från stöd i nuet till längre psykoterapier, handledning av personal som arbetar med samtal, samt stöd till arbetsgrupper och chefer som vill finna ett tydligare fokus och struktur för sitt arbete.

 

Jag går för närvarande (och fram till 2019) en specialistutbildning i ISTDP - Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, en s.k. affektfokuserad metod som innebär att både du och jag är mer aktiva i samtalet än vad som är vanligt i traditionell psykoterapi. ISTDP är en tidseffektiv psykodynamisk terapiform som syftar till att åstadkomma djupgående terapeutiska förändringar för bland annat dig med ångest, depression, psykosomatiska reaktioner (fysisk reaktion på känslomässig stress, t.ex. huvudvärk), relationssvårigheter och/eller självdestruktiva beteenden. Metoden har starkt internationellt forskningsstöd. Här kan du läsa mer om ISTDP.

 

Jag arbetar även på Kyrkans Jourtjänst som är en del av Svenska kyrkan i Göteborg.

Adress

Bo Erlandsson

Prinsgatan 12, 3 tr

413 05 Göteborg

 

Kontakta mig per telefon/sms

0707-81 13 06

 

Eller via mejl

psykoterapeut@boerlandsson.se

 

Jag svarar vanligtvis samma dag. Skriv om du vill att jag återkommer per mejl eller tel (och i så fall när jag säkrast når dig).

 

Copyright © All Rights Reserved